SDG uitdaging met SKOSO

Bronvermelding: 09-03-2021 SDG Uitdaging – SDG Challenge - SDG Ontdeklab Meierijstad

Leerlingen krijgen door middel van filmpjes, puzzels en praktijkopdrachten meer informatie over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (de 17 SDG’s). We willen de leerlingen via deze “SDG Uitdaging – SDG Challenge” intrinsiek motiveren om ze al vanaf jonge leeftijd te leren hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving.
 
Door de sloop en de nieuwbouw van basisschool Antonius van Padua in Nijnsel als uitgangspunt te nemen, zijn hergebruik en recyclen van materialen de centrale thema’s. Vragen die de leerlingen proberen te beantwoorden zijn bijvoorbeeld: “Wat doen we eigenlijk met afval wanneer er een gebouw wordt gesloopt of als we thuis een apparaat weggooien wat we niet meer gebruiken? Wat is recyclen eigenlijk?”
 
Door de opdrachten uit te voeren bij deze “SDG Uitdaging – SDG Challenge” wordt informatie aangeboden en deze informatie wordt meteen in de praktijk uitgevoerd door de bijbehorende praktijkuitdagingen. Hiermee kunnen punten verdiend worden én in de praktijk zal er minder afval zijn. Dus er is dubbele winst te behalen!
 
Door met deze “SDG Uitdaging – SDG Challenge” aan de slag te gaan help je mee om het doel van SDG 12 te bereiken: duurzame productie en consumptie. En tegelijkertijd werk je richting een duurzame omgeving: dus MEgood wordt WEgood.
 
De “SDG Uitdaging – SDG Challenge” zal in de toekomst verder uitgebreid gaan worden zodat leerlingen nog meer doelen van de 17 SDG’s via opdrachten én via praktijkuitdagingen kunnen bereiken.