MEgood speluitdagingen zijn geënt op de SDG's

De Sustainable Development Goals (SDG’s) voor 2030 zijn door 193 regeringsleiders wereldwijd vastgesteld en eind 2015 ondertekend. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Geen armoede

Het eerste doel gaat over het beëindigen van armoede in alle vormen.

Meer informatie:
SDG 1 - Verenigde Naties - Nederlands (unric.org)

Geen honger

In 2030 mag niemand op de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door.

Meer informatie:
SDG 2 - Verenigde Naties - Nederlands (unric.org)

Gezondheid voor iedereen

“Gezondheid is essentieel voor duurzame ontwikkeling”, stellen de Verenigde Naties. Doel drie gaat over gezondheid en welzijn voor iedereen van jong tot oud.

Meer informatie:
SDG 3 - Verenigde Naties - Nederlands (unric.org)

Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen

Omdat het met primair onderwijs al erg goed gaat in de wereld, richt dit doel zich zowel op primair als secundair en tertiair onderwijs.

Meer informatie:
SDG 4 - Verenigde Naties - Nederlands (unric.org)

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen

“Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld”, aldus de Verenigde Naties.

Meer informatie:
SDG 5 - Verenigde Naties - Nederlands (unric.org)

Schoon water voor iedereen

Schoon drinkwater en goede en schone sanitaire voorzieningen hebben een positieve invloed op andere Global Goals zoals voedselveiligheid, onderwijs en gezondheid.

Meer informatie:
SDG 6 - Verenigde Naties - Nederlands (unric.org)

Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen

We hebben energie nodig voor onze welvaart en ons welzijn; om te leven, wonen en werken. De maatschappij zou zich niet zo kunnen ontwikkelen zoals het nu doet zonder energie.

Meer informatie:
SDG 7 - Verenigde Naties - Nederlands (unric.org)

economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

Fatsoenlijk werk voor iedereen en duurzame en inclusieve economische groei. Dit betekent dat iedereen die kan werken de mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken, onder goede werkomstandigheden.

Meer informatie:
SDG 8 - Verenigde Naties - Nederlands (unric.org)

Infrastructuur voor duurzame industrialisatie

Bij infrastructuur moeten we denken aan transport, wegen, irrigatie, energie en informatie-, en communicatietechnologie.

Meer informatie:
SDG 9 - Verenigde Naties - Nederlands (unric.org)

Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen

Binnen ontwikkelde landen is de inkomensongelijkheid toegenomen. Economische groei moet inclusief zijn.

Meer informatie
SDG 10 - Verenigde Naties - Nederlands (unric.org)

Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam

Bronnen efficiënter inzetten; technologische innovaties breed doorvoeren; en minder grondstoffen en energie gebruiken.

Meer informatie: 
SDG 11 - Verenigde Naties - Nederlands (unric.org)

Duurzame consumptie en productie

Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen: ‘meer produceren met minder’.

Meer informatie: 
SDG 12 - Verenigde Naties - Nederlands (unric.org)

Aanpak klimaatverandering

In december 2015 werd in Parijs een klimaatakkoord gesloten waarbij landen afgesproken hebben om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden.

Meer informatie: 
SDG 13 - Verenigde Naties - Nederlands (unric.org)

Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën

Zonder zorgvuldig beheer van deze essentiële mondiale hulpbron is er geen duurzame toekomst mogelijk.

Meer informatie:
SDG 14 - Verenigde Naties - Nederlands (unric.org)

Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

Meer informatie:
SDG 15 - Verenigde Naties - Nederlands (unric.org)

Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen.

Meer informatie: 
SDG 16 - Verenigde Naties - Nederlands (unric.org)